Werkwijze

Samen plannen we een adviesgesprek in.

Ter plaatse wordt de woning ruimte per ruimte besproken.

Alle tips om de woning verkoopsklaar te maken worden in een bezoekrapport verzameld. Deze wordt u per mail overhandigd.

Bij het afsluiten van het bezoek wordt een datum vastgelegd waarbij de styling en fotoshoot kan doorgaan.
Ondertussen kan u starten met de voorbereidingswerken.

Alvorens aan de slag te gaan met de styling, wordt de bewoonde woning doorlopen en krijgen de resterende verkoop storende elementen een plaats. De leegstaande woning wordt ingericht met kartonnen en reële meubelen.

Leegstaande en bewoonde panden worden aangekleed met planten, kussens, plaids, kaders en andere decoraties, ook bedden worden opgemaakt. (zie realisaties)

Na de fotoshoot wordt het stylingsmateriaal opgeruimd, tenzij er gebruik gemaakt wordt van de huurmogelijkheden, enkel bij leegstaande panden.

Binnen de 48 uur ontvangt u alle foto’s via WeTransfer waaruit u persoonlijk kan selecteren welke u wenst te publiceren.